Antiga Factoría Baleeira de Morás


Xove é o último reduto do pasado baleeiro de toda a zona da Mariña-Ortegal no que ata fai dous anos quedaba a Antiga Factoría Baleeira de Morás.

É un elemento recollido no Catálogo da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, como un elemento de patrimonio Industrial situado na zona do Portiño de Morás.

Esta factoría houbo ser retirada por motivos Medioambientais, ao estar fabricada con compoñentes moi contaminantes coma o fibrocemento da súa cuberta, quedando toda a zona sen a última testemuña material do pasado baleeiro.


Baleeira de Morás 1976

Cachalote na rampla de izado de Morás na década dos sesenta

Mulleres cortando carne de balea na factoría de Morás.