Política de Cancelación

 1. A organización resérvase o dereito de modificar, suspender, pospoñer ou cancelar as visitas guidadas a causa de circunstancias meteorolóxicas ou marítimas ou causas de forza maior que impidan a realización das visitas.
 2. Entendo e acepto que a visita non está reservada ata que a fianza de 30€ sexa abonada na conta indicada no correo electrónico de confirmación. Que dita fianza será devolta por transferencia bancaria unha vez sexa realizada a visita. Que dita fianza non será devolta se non se realiza a visita, salvo que sexa suspendida pola organización ou que se xustifique devidamente a ausencia á mesma por causas de forza maior.

– Por que tes que depositar unha fianza? 
Como as vistas guiadas á illa de Ansarón son limitadas, co depósito da fianza garantimos que as persoas que reserven a súa praza asistan á actividade.

 

Política de Privacidade.

 1. Todos os datos persoais que solicitamos a través da web son obligatorios, salvo que o campo requirido especifique o contrario, para cumplir coas finalidades establecidas.
 2. Os datos persoais facilitados serán tratatados coas seguintes finalidades:
  1. Facer efectivo o rexistro para parcitipar nas actividades organizadas.
  2. Xestionar o envío de comunicacións sobre: servizos, eventos e/ou noticiaS.
 3. Conservaremos os teus datos persoais durante o tempo que manteñamos unha relación contigo salvo que exercites o teu dereito de oposición e/ou cancelación.
 4. Non realizaremos ningunha cesión de datos que non sexa xustificable ou lexitimada por algunha causa como a tramitación dun servizo solicitado.
 5. A normativa de Protección de Datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos e que vostede poderá exercitar, achegando a copia do seu DNI á reclamación. Os dereitos son os seguintes:
  1. Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que se están levando a cabo.
  2. Dereito de rectificación: Pode modificar os seus datos por ser inexactos ou non veraces.
  3. Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  4. Dereito á limitación do tratamento: Cando vostede deu o consentimento para o tratamento dos seus datos relacionados con distintas cuestións poderá proceder á súa limitación.
  5. Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.
  6. Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais anteriormente mencionado.
  7. Dereito a revogar o consentimento prestado
  8. Dereito a interpor unha reclamación fronte á autoridade de control (En España a Axencia Española de Protección de Datos ?AEPD-)
  9. Pode exercitar os seus dereitos mediante correo postal na dirección postal C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) ou mediante correo electrónico na dirección concello@xove.es indicando o dereito a exercitar e a copia do seu dni.